Beitostølen Andelshytter

Veiledning ved kjøp og salg

Man blir enig med en kjøper om pris og betalingsmåte.

Avtale/kontrakt skrives - må inneholde hvilken hytte og hvilke uker det gjelder, til hvilken pris + omk. og sørger for at andelene selges uten pant/ heftelser av noe slag. Man blir enige om hvordan oppgjør skal skje, hvem som sender inn skjøtet til tinglysning, osv. 

Avtalen undertegnes av partene. Er det felleseie eller flere eiere som står, eller skal stå på skjøtet, må disse også undertegne.

Skjøtet fylles ut (2 likelydende eksemplarer) og undertegnes av kjøper og selger (selger må ha vitnepåtegning fra to vitner).

Selger må sørge for å få oppgjør når han undertegner skjøtet, og så sendes skjøtene (begge to), med et skriv om at man ønsker skjøtet tinglyst, til tinglysning (www.statkart.no). Her finnes alt om tinglysning, skjemaer etc. Skjøter finner du også der.

I tillegg til skjøtet, må det innsendes Egenerklæringsskjema om konsesjonsfritak som fås ved henvendelse til Øystre Slidre kommune, tlf. +47 61352500.

Påfør at skjøtet skal returneres til kjøpers navn og adresse. Ny eier vil da få det tinglyste skjøtet i retur og med etterkrav på omkostningene. 

Omkostningene er p.t. kr 525,- for tinglysning av skjøtet + 2.5% dokumentavgift av kjøpesummen, til staten.  

Nøkler utleveres til kjøper når oppgjør har funnet sted og skjøtet sendes til tinglysning.

Husk å sende navne-endring til forretningsføreren. Navn, adresse, telefon og e-mail på nye eiere.

Disse opplysninger er forøvrig helt uten forpliktelser for Sameiet Beitostølen Andelshytter.