Beitostølen Andelshytter

Kart og oversikt

NB! Hyttenummer og adresser samsvarer ikke på Beitostølen. Se derfor denne oversikten. 

Hytte / Seksjons nr / Adresser

1A = 1 = Viervegen 4A

1B = 2 = Viervegen 4B

2A = 3 = Viervegen 8A

2B = 4 = Viervegen 8B

3A = 5 = Viervegen 12A

3B = 6 = Viervegen 12B

4A = 7 =  Viervegen 2A

4B = 8 = Viervegen 2B

5A = 9 = Viervegen 6A

5B = 10 = Viervegen 6B

6A = 11 = Viervegen 10A

6B = 12 = Viervegen 10B

7A = 13 = Viervegen 24A

7B = 14 = Viervegen 24B

8A = 15 = Viervegen 20A

8B = 16 = Viervegen 20B

9A = 17 = Viervegen 14A

9B = 18 = Viervegen 14B

10A = 19 = Viervegen 22A

10B = 20 = Viervegen 22B

11A = 21 = Viervegen 18A

11B = 22 = Viervegen 18B

12A = 23 = Viervegen 16A

12B = 24 = Viervegen 16B


Kart med adresser

Seksjonsnummer oversikt 

Kart hyttefelt med seksjonsnummerimage