Beitostølen Andelshytter

Ordensregler

 1. Det skal være generell ro og orden mellom kl 23.00 og kl 07.00.

 2. Hver sameier har ansvar for å holde området rundt hytta i orden.
  Av hensyn til fremkommelighet på gangveier og stier bør parkering av bil skje på parkeringsplass, med unntak for av- og pålessing og lignende.

 3. Ved bruk av terrasse må sameierne påse at dette ikke er til sjenanse på grunn av støy og lignende for de øvrige sameiere. Bord og stoler skal slåes sammen etter bruk og plasseres i boden.

 4. Ukeskift skjer hver lørdag. Ankomst kan skje lørdag kl 15.00 og avreise senest lørdag kl 11.00.
  Sameieren plikter å fylle ut skjema som er lagt ut i hytta ikke er tilfredsstillende, eller dersom det mangler utstyr eller er andre feil ved hytta.
  Dersom hytta er fremleiet er det eierens ansvar at fremleier gjør dette.
  Ved avreise plikter sameieren å varsle skriftlig om feil eller mangler som har oppstått siste uke. Sameier er ansvarlig for at eventuell fremleier gjør det samme.
  De utfylte skjemaer legges i postkassen til tilsynsmannen.
  Ved avreise skal hytta være vasket og rengjort. Fremleiet hytte skal vaskes av vaskehjelp engasjert gjennom tilsynsmann. Det er eierens ansvar å sørge for at dette skjer.

 5. Ved avreise må man påse følgende:
  1. Varmtvannsbeholder skal stå på 1 og avtrekksvifte over komfyr er rengjort.
  2. Termostat på de elektriske ovner er innstilt på jevn temperatur og normalt på 1.
  3. Vinduer er lukket og hasper er påsatt.
  4. Ødelagte gjenstander blir erstattet.

 6. Under bruk av hytta bes sameierne om å vise forsiktighet ved bruk av slalåmstøvler og lignende på gulvene. Tørkeapparatet i boden må benyttes maksimum 1 time av gangen.

 7. Bruk av stereoanlegg eller andre former for høyttaleranlegg må ikke skje slik at det sjenerer naboene. Dersom sameieren har leiet ut sin uke gjelder samme regler for leietaker.

 8. Det er ikke tillatt å røyke inne i hyttene.