Beitostølen Andelshytter

Styrets medlemmer

Sameiet har valgt et styre bestående av 3 andelseiere og 2 varamedlem.

Styrets leder:     Benny K. Andersen (+45 21 31 88 44), bennykandersen@gmail.com

edlemmer:      Claus Poulsen, claus.m.poulsen@gmail.com, +45121098130 og Vera Bergstrøm, dconsu-a@online.no

Varamedlem :     Ray Tørnkvist, rawe@online.no og Grith Traugott Tschorn, grith@grith-tschorn.dk, +4540340000, +4520241515

Forretningsfører:     Hammersborg Eiendomsforvaltning v/ forvalter Gry Sundet (sundet@hbef.no)