Beitostølen Andelshytter

Styrets medlemmer

Sameiet har valgt et styre bestående av 3 andelseiere og 2 varamedlem.

Styrets leder:     Benny K. Andersen (+45 21 31 88 44), bennykandersen@gmail.com

Medlemmer:      Claus Poulsen, claus.m.poulsen@gmail.com, +45 21 39 87 30 og Vera Bergstrøm, dconsu-a@online.no

Varamedlem :     Pauline Kirknes og Rigmor K Johnsen

Forretningsfører:     Hammersborg Eiendomsforvaltning v/ forvalter Gry Sundet (sundet@hbef.no)