Beitostølen Andelshytter

Styret

Styrets viktigste oppgave er å forvalte sameiet herunder å føre løpende tilsyn med hyttene og ivareta sameiernes felles interesser.