Beitostølen Andelshytter

Om sameiet

Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av lov om eierseksjonssameier, og har til formål å drive eiendommen i samråd med, og til beste for sameierne. Virksomheten drives i Øystre Slidre kommune.

Se vedtekter for Beitostølen Andelshytter.