Beitostølen Andelshytter

Salg av andel i uke 23 og 24

Navn: Kerthe Jacobsen
Epost: keajacob@online.no
tlf: 90294956
Melding: Ønsker å avhende/selge min andel i hytte 05a i uke 23, og i hytte 05b i uke 24. 

Torsdag 11/05/23 Administrator