Beitostølen Andelshytter

Styremøtereferat og protokoll fra årsmøtet 20.04

På Beitostolen-andelshytter.no findes nu et referat af styremøde den 20. april i Oslo.

Andelseierne skal særligt være opmærksom på følgende:

Fremover vil det blive sat hængelås på hytter for uger, hvor andeleieren er i restance med kontingent. Det er en gammel praksis, som nu genoptages, da restancerne desværre øges.

Vi har store problemer med søppelhåndtering, da containeren anvendes af mange andre hytteejere i området. Tilmed af håndværkere, som har affald fra byggeprojekter. Styret har derfor besluttet, at containeren afmeldes. Så andelseierne skal benytte Miljøstationen ved broen over Beitoveien.

Styret har også bemærket, at der er forskellige TV-pakker i hytterne. Det vil snart blive ændret, så alle hytter har samme pakke, den standardpakke, som vi betaler for. Og det vil kun blive muligt for forretningsføreren hos Hammersborg/Obos at ændre i TV-pakken, hvis Styret bestemmer det. Andelseierne kan ikke kontakte TV-udbyderen mef ønske om ændringer.

På årsmødet i Oslo den 20. april orienterede styrelederen om disse beslutninger.

Protokol fra årsmødet kommer snart på hjemmesiden. Styemedmedlemmer Vera Bergstrøm og Claus Poulsen blev genvalgt indtil 2025. Styrelsen vil invitere de 2 nyvalgte varamedlemmer (suppleanter) til at deltage i styrets møder.

Styrelsen holder møde på Beitostølen til august. Dersom andejdeiere ønsker at påpege nogle forhold vedrørende hytterne, kan man gerne kontakte Styret, så vi kan se på sagerne.

Mandag 24/04/23 Administrator