Beitostølen Andelshytter

Innkommet saker til årsmøtet 2023

Styret har modtaget flere forslag til årsmødet, som vi gerne vil diskutere med andelsejerne. Men efter Styrets vurdering behøver årsmødet ikke at beslutte i disse sager.

1. Forslag om at tilføje til vedtægterne, at årsmødet kan holdes digitalt.

Styret og administration vurderer, at dette ikke kræver vedtægtsændring, og Styret vil undersøge, om digitalt årsmøde i forhold til sikker registrering af mødedeltagerne og fuldmagter fremover kan holdes digitalt.

2. Forslag om at der skal være rengøringsmidler og tablet, salt og afspænding til opvaskemaskinerne i hytterne.

Styret vil drøfte med opsynsmanden, om dette kan håndteres rimeligt.

3. Forslag om seddel i hytterne, hvor opsynsmanden noterer, hvornår tilsyn er sket, dato og klokkeslæt.

Også dette forslag vil Styret drøfte med opsynsmanden

4. Forslag om at Styret vurderer, om det toraløkomisk kan svare sig at fremrykke udskiftning af vinduerne og finansiere udgifterne med optagelse af lån.

Styrelsen skønner, at energibesparelserne ved nye vinduer ikke kan forrente et lån. Udskiftninger bør derfor ske, så man sparer vedligeholdelse. Vinduerne er nymalede, så nye vinduer er aktuelt, når det igen trænger til maling.

Styret er opmærksom på, at der kan være energitab i facaderne på grund af ringe vindskærm og isolering. Styret påtænker derfor at få et tilbud på termofotografering af alle hytterne, så områder med stort varmetab kan udpeges med henblik på reparation.

Styret modtager meget gerne kommentarer fra andelsejerne på årsmødet eller på Facebook.

 

Tirsdag 04/04/23 Administrator