Beitostølen Andelshytter

Ordinært årsmøtet 2023 - Beitostølen Andelshytter

Ordinært årsmøte avholdes den 20. april 2023 kl.18:00. 

Møtested: Freserveien 1 (Lokaler hos OBOS/HBEF)

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende innen kl. 12:00
den 24. mars. Saker meldes per e-post til: bennykandersen@gmail.com, eller per post til:


Beitostølen Andelshytter
c/o HBEF
Postboks 6666 St Olavs Plass
0129 OSLO

Innkalling med saksliste, regnskap, årsberetning vil bli sendt ut i samsvar med
lov- og vedtektsbestemte frister.

 

 

Tirsdag 14/02/23 Administrator