Beitostølen Andelshytter

Bytte av skiftedag - Innkommet saker til årets årsmøte 2022

På vegne av styret i Sameiet Beitostølen Andelshytter vil vi herved gjøre oppmerksom på to saker som er meldt inn til det ordinære årsmøte som avholdes 21. april 2022.

Begge sakene omhandler skiftedag. Vi ber alle andelseiere til å sette seg godt inn i innkallingen. 

Innsendt forslag fra BKA Danmark

På vegne af mange norske og danske andelsejere foreslår Leif Blankschøn, Grith Tscborn, Axel Rasmussen, Poul Willer Jakobsen og Finn Rasmussen at ændre Sameiets vedtægter således, at skiftedagen = lørdag indsættes som tekst i vedtægterne.  Vi ved fra  tidligere Årsmøder, at mange norske og danske andels ejere ikke ønsker at skiftedagen skal ændres fra lørdag.

Indsenders kontaktinfo:

Finn Rasmussen, E-post;  hannavej@gmail.com                   Telf.  0045 20287335

Leif Blankschøn, E-post;  fielsik@icloud.com                          Telf.  0045 51378007

Axel Rasmussen, E-post;  abr@jard.dk                                    Telf.  0045 30130113

Poul W. Jakobsen; willer@adr.dk                                              Telf.  0045 20833392

Finn Rasmussen, Leif Blankschøn, Axel Rasmussen og Poul W. Jakobsen ønsker at alle som er interesseret i at skiftedag = lørdag tar kontakt i forkant av møtet på E-post eller telf. 


Innsendt forslag fra Tor Erik Gjerde og Ingeborg Helgeland
Skifte av ukedag for bytte.
a) Byttedag endres fra lørdag til fredag eller mandag, slik at det blir mulig å tilbringe en hel helg på hytta.
b) Primært foreslås mandag som byttedag, noe som vil bringe samsvar med ukenumrene i kalenderen.
c) Subsidiært foreslås fredag.
Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
Det stemmes først over a).
Hvis dette forslaget får gjennomslag, stemmes det dernest over de to alternativene b) og c), som da blir aktuelle.


Tor Erik og Ingeborg ønsker at alle som er interessert i byttedag fredag/mandag tar
kontakt med de i forkant av møtet på epost/tlf. Dette gjelder både eiere som har tenkt å delta i møtet og samt de som ikke kan delta.


Innsenders kontaktinfo:

Tor E Gjerde , Oslo, tlf 930 85 522, E-post: tor.e.gjerde@outlook.com

Ingeborg Helgeland, tlf Oslo, tlf 970 65 340, E-post: ingeborg.helgeland@gmail.com

Trond Haider, Oslo, tlf  952 18198,  E-post: trond@haider.no

Jorunn Jessen, Asker, tlf  995 65876, E-post: Joruje@oslomet.no

Wenche Sydgård, Asker, tlf 900 29502, E-post: Wenche.sydgaard@gmail.com  

 

Onsdag 13/04/22 Administrator