Beitostølen Andelshytter

Oppladning av elbiler ved hyttene er ikke tillat.

På de seneste årsmøter har det vært debatt om oppladning av elbiler ved hyttene, og det har vært full enighet om, at dette ikke er tillat.

I praksis betyr det, at Sameiet betaler for å få fylt tanken opp.

Sameiet har ikke en tank på parkeringsplassen, hvor andelshaverne gratis kan påfylle bensin eller diesel.

 

Styret har bedt tilsynsmannen om å foreta kontrollbesøk flere gange i løpet av uken, og han vil ha bemyndigelse til å påtale og avbryte oppladningen.

 

På det kommende årsmøte den 21. april vil Styret drøfte med andelseierne, om det i ordensreglene for hyttene skal innføres sanksjoner mot de, som tar elektrisitet fra fellesskapet til oppladning av biler.

 

Styret påpeker, at det er tilstrekkelig med oppladningsstasjoner på Beitostølen.

Onsdag 05/01/22 Administrator