Beitostølen Andelshytter

Varsel om årsmøte

Det avholdes ordinæt årsmøte den 21. april 2022.

Innkalling med saksliste, regnskap, årsberetning samt informasjon om møtested vil bli sendt ut i samsvar med lov- og vedtektsbestemte frister.

Torsdag 18/11/21 Administrator