Beitostølen Andelshytter

Referat styremøde 12.4.2021

SAMEIET BEITOSTØLEN ANDELSHYTTER

 

Referat af styremøde 12.4.2021 kl. 19.00 med deltagelse af Benny Kahr Andersen, Vera Bergstrøm og Claus Poulsen (ref).

Mødet blev afholdt digitalt med anvendelse af Zoom.

 

  1. Styrelsen besluttede at fremlægge budgetforslaget for 2021 og med forbehold for revisionen regnskabet for 2020 til årsmødets godkendelse.
  2. Styret godkendte udkastet til skriftlig årsberetning for 2020
  3. Vi besluttede at indkalde til digitalt årsmøde (zoom) den 29.4. Da mødeformen næppe gør det muligt at foretage sikker registrering af fremmødte og især fuldmagter, afholdes mødet med følgende begrænset dagsorden:
  • Godkendelse af årsrapport og regnskabet for 2020.
  • Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for 2021
  • Midlertidigt valg af styrelse og suppleanter. Styreformand og styremedlemmer modtager genvalg.
  • Valg af revisor. Styret indstiller til genvalg af administrators revisor
  • Drøftelse af forskellige forslag fra andelseierne, eksempelvis byttedag, hund i hytterne, ladestandere til elbiler.

Samtidig med indkaldelsen gøres opmærksom på, at Styret planlægger at holde et ekstraordinært årsmøde i efteråret/høsten, hvor corunarestriktioner forventes ophævet. PÅ dette årsmøde foretages valg af styreformand, styremedlemmer og suppleanter for 1 henholdsvis 2 år, og andelseiernes forslag fremlægges til beslutning.

I praksis afvikles zoommødet ved at Benny Kahr Andersen fremlægger årsrapport, regnskab og budget, Claus Poulsen styrer chatrummet, hvor andelseierne kan bede om ordet, og Gry Sundet bedes om at være protokolfører.

Administrator opretter Zoommødet. Andelseierne tilmelder sig mødet pr. email til administrator, og før mødet udsendes linket til mødet til de tilmeldte andelseiere.

 

  1. I forlængelse af det ekstraordinære årsmøde kører Styret til Beitostølen med henblik på at afholde styremøde og gennemgå hytternes vedligeholdelsesstand, holde møde med opsynsmand og hytteservice og planlægge vedligeholdelsesaktiviteter m.v. i 2022.
  2. Styret mødes igen pr. zoom den 19.4. kl. 14.00 med henblik på at aftale det sidste vedrørende årsmødet. Det er vel hensigtsmæssigt, at Gry Sundet deltager?  Claus Poulsen udsender link til mødet.

 

 

 

 

Tirsdag 13/04/21 Administrator