Beitostølen Andelshytter

Årsmøte 2021

Det avholdes ordinært årsmøte den 29. april 2021 kl. 18.00. Møtet avholdes ved hjelp av Zoom. Innkalling med saksliste, regnskap, årsberetning vil bli sendt ut i samsvar med lov- og vedtektsbestemte frister.

Behandling av andre saker, herunder valg av styret, utsettes til ekstraordinært årsmøte i september dersom smittevernreglene tillater det. Det sendes ut eget varsel med dato for det ekstraordinære årsmøtet. 

 

For styret i Sameiet Beitostølen Andelshytter

Gry Sundet

Eiendomsforvalter

E-post sundet@hbef.no

Tirsdag 13/04/21 Administrator