Beitostølen Andelshytter

Informasjon fra styret - oktober 2020

Informasjon til andelseierne  i Sameiet Beitostølen Andelshytter   

Mandag 12/10/20 Administrator

Dessverre er det fortsatt ikke muligt å avikle årsmøtet 2020. Covid19 med begrensninger for fysiske møter og reise- og karanteneregler umuliggjør for tiden avholdelse av et fysisk årsmøte i Oslo.

Styret har drøftet muligheterne for at avikle årsmøtet på en digitalt platform som Team, Zoom, Skype e.l. med administrator. Administrator Bækhus anser det som praktisk vanskelig å gjennomføre på en god måte, da det er svært mange andelseiere. Styret har tatt dette til etteretning med beklagelse.

Det har kommet flere forslag fra andelseieerne som vil bli behandlet på årsmøtet når dette er mulig å gjennomføre:

  • Flytte overtagelsespunktet fra lørdag til mandag fra 2020/2021
  • Ladestasjoner til elbiler på p-plassen
  • Forslag til endring i husordensreglene i forbindelse med hundehold i hyttene.

Forslagstiller foreslår at Husordensreglene utvides med et ekstra punkt (pkt. 9):

Hunder må ikke få adgang til soverommene og må ikke oppholde seg i møblene i stuen.
Det er andelseierens ansvar å medbringe kurv eller tepper til hundens opphold i hyttene.

 

  • Drøftelse av TV-programmer
  • Benyttelse av p-plassen
  • Oppgradering av belysningen på hyttene

 

På et Styremøtet på Beitostølen i september 2019 blev hyttene gjennomgått utvendigt og innvendig, og Styret utarbeidet utkast til budsjett for 2020, og en plan for nødvendig og ønskelig vedlikehold og fornyelse frem til år 2030, som omtalt på årsmøtet i Oslo i april 2019.

Styrets budsjettmål var og er, at årskontingenten ikke skal øke med mer enn økning til skatt, avgifter, administration m.v. Styret ønsker dessuten, at hytterne blir godt vedlikeholdt og at nødvendige fornyelser gjennomføres, slik at hyttekomforten og verdien av hyttene bevares på både kort og lang sikt.

I budsjettet for 2020 og i årene fremover, er det avsatt kr. 60.000,- per år til utvendig beising. Styret tar en årlig gjennomgang og lager en prioritering på hvilke hytter som har størst behov for beising, sammen med tilsynsmann og en fagkyndig maler fra fra Arves Hytteservice. Klimapåvirkningen av treverket er forskjellig i forhold til hytternes plassering, og behovet for beising er derfor også forskjellig.

I 2020 er det også avsatt kr. 275.000 til innvendig beising av veggene, slik at hyttene vil få ett lysere inntrykk. Det er også avsatt kr. 50.000,- til bedre belysning i stuene. Styret håper at det blir mulig å utføre de planlagte arbeidene helt eller delvis i vedlikeholdsukene høsten 2020.

På litt lengere sikt, er det planlagt å skifte hoveddører og låsesystem i 2022. Vinduene vil bli beiset og kittet de neste årene, men er planlagt skiftet i 2030. Det er satt av kr. 840.000,- til utskiftning av vinduer i vedlikeholdsplanen.

Et nytt elektronisk eller digitalt låsesystem til hyttene kan muligens også anvendes til kontrollert adgang til P-plass og ladestasjoner for elbiler på p-plassen.

Hvert år er der avsatt penger til forventet utskiftning av kjøkkenutstyr, TV, tepper og møbler etter behov. Gamle komfyrer, kjøleskap, oppvaskmaskiner og TV skiftes ut løpende, når det oppstår behov for dyre reparasjoner.

Styret hadde planlagt og møtes på Beitostølen i uken 17. -21. august 2020, men få dager før ble det innført karanteneregler for innreise fra Region Midtjylland i Danmark, hvor 2 styremedlemmer har bopel.

Dessverre er det ikke utsikter til at karantenereglene, som nå omfatter innreiser til Norge fra hele Danmark,  oppheves foreløpig. Styret holder derfor møter via Skype.

Styret tar gjerne i mot forslag fra andelseierne til budsjettet 2021. Til orientering utarbeides budsjett for 2021 i november. Styret mottar også gjerne innspill og forslag til langtidsplanen og de prioriteringer som fremgår av denne.

Forslag og innspill kan sendes på epost til: bennykandersen@gmail.com med kopi til holseth@braekhus.no.

Styret håper det blir muligå avholde årsmøte våren 2021 på vanlig måte. Dersom det ikke blir mulig, vil vi forsøke å avholde det digitalt. Brækhus Eiendom er i gang med å utvikle digitale løsninger, som vil ivareta alle krav til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Sameiet Beitostølens Andelshytter