Beitostølen Andelshytter

Nytt fra styret

Hei,

I uke 34, skulle styret avholde det årlige styremøte på Beitostølen, hvor vi bla. skulle følgende.

1. Avholde medarbeidersamtale med Terje.

2. Gjennomgå hyttenes tilstand.

3. Avholde møter med samarbeidspartnere.

4. Gjennomgå budsjett for 2021.

 

5. Planlægge det udskudte samejermøde.

Som følge av, at Claus og Benny kommer fra region Midtjylland i Danmark, er møtet bltt utsatt, til medio september.

Vi tar endelig stilling til møtetidspunkter, når der er klarhet i Corona situationen.

Som situationen er omkring Corona, foreslår styret, at årsmøtet for 2020 avlyses, og vi håper, at vi kan gjennemføre årsmøtet for 2021.

De saker, som har blitt meldt ind til årsmøyet 2020, blir behandlet på årsmøtet 2021.

Det betyr også, at styret sitter resten av denne perioden ut.

På vegne av styret.

Benny K. Andersen

Styreformand

 

Onsdag 26/08/20 Administrator