Beitostølen Andelshytter

Årsmøte 2020 er utsatt på ubestemt tid - Årsregnskap og årsberetning 2019

Styret i Beitostølen Andelshytter har utsatt årsmøtet på ubestemt tid, så myndighetene fraråder store forsamlinger pga Coronaviruset.

Styret har vurdert muligheten for et virituelt årsmøte, men da det er over 1200 andelseiere, synes dette svært vanskelig å gjennomføre på en god måte.

Nedentor finner dere årsberetning og årsregnskap for 2019. Såfremt det ikke kommer noen innvendinger til regnskapet innen 20. mai vil dette bli sendt inn til rønnøysund innen den lovsatte fristen.

Ovenståedne er ikke i henhold til vedtektene, men situasjonen vi nå befinner oss i er så spesiell at styret velger å gjøre det på denne måten, for å overholde lovens frister for innsendelse av regnskap for å unngå dagbøter.

Styret fortsetter inntil det er mulig å avholde et ordinært årsmøte.

 

Årsberetning 2019

Årsregnskap 2019

Tirsdag 05/05/20 Administrator