Beitostølen Andelshytter

Årsmøtet 2020 er utsatt på ubestemt tid

Baggrund for beslutningen er:

Bestyrelsen har besluttet at udsætte årsmødet på ubestemt tid, da vi pga Coronaen ikke kan forsamles.

Der har været overvejet, om vi skulle afholde årsmødet virtuelt, men vi finder ikke denne løsning brugbar, da der kan risikere, at være 1200 deltagere, og vi vil ikke være i stand til at lede dette.

Vi ligger snarest årsberetningen op på hjemmesiden, sammen med det underskrevne regnskab og forslag til budget.

Såfremt der ikke kommer indvindinger til regnskabet inden 20 maj indsendes dette rettidigt.

Ovenstående er ikke i henhold til vedtægterne, men situationen er så a-typisk, at vi vælger at gøre dette.

Bestyrelsen fortsætter indtil det er muligt at afholde et ordinært årsmøde.

Med vennlig hilsen styret

Torsdag 30/04/20 Administrator